कलमहरु सत्य लेख, देश जलाउने को हो ?

0 561

देश जल्दा, खरानि हुन्छौं हामी!
देश ढल्दा, देश नहुँदा कहाँ रहन्छौं हामी ?

ज्ञानहरु सत्य खोज, देश चलाउने को हो ?
कलमहरु सत्य लेख, देश जलाउने को हो ?

देश जल्दा खरानी हुन्छौं हामि!
देश ढल्दा, देश नहुँदा कहाँ रहन्छौं हामी ?

आवाज हुने सबै बोल, तानाशाहको विकल्पमा
लड्न सक्ने देशभक्त हो, लडौं जनवादको निम्ति ।

देश जल्दा, खरानी हुन्छौं हामी!
देश ढल्दा, देश नहुँदा कहाँ रहन्छौं हामी ?                                    – सुुुनिता बुुुढाथोकी

You might also like
Loading...