मेरो गणतन्त्र

0 409

ईश्वरी प्रसाद गैरे         -मेरो गणतन्त्र
——————————————————–
अाज जनतालाई महङ्गो भयो
मेरो गणतन्त्र
अाज जनतालाई घाँडो भयो
मेरो गणतन्त्र
जनताकालागी लिल्नु न वाक्नु भयो
मेरो गणतन्त्र
बादरको हातमा काचो नरिवल भयो
मेरो गणतन्त्र
भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको जग भयो
मेरो गणतन्त्र
जनताको लागि महङ्गीको मार भयो
मेरो गणतन्त्र
गरिव जनताको लागि कडा एैन भयो
मेरो गणतन्त्र
धनीका लागि चैन गर्ने भाडो भयो
मेरो गणतन्त्र
गाडा चालक गणतन्त्रको पाईलट भयो
मेरो गणतन्त्र
अयोग्य चालकको कारणले खतरामा पर्ने भयो
मेरा गणतन्त्र
वास्तवमा मुसाको हेरालु डाडे बिरालो भयो
मेरो गणतन्त्र

You might also like
Loading...